Forsiden

Seneca AS er et PR- og kommunikasjonsselskap. Suksessen til selskapet måles i hvor stor grad dets klienter blir forstått og får gjennomslag for sine interesser – enten det er i markeder, medielandskapet, offentlige reguleringsprosesser eller overfor andre viktige interessenter.