Om Seneca

Selskapet

Seneca AS er et PR- og kommunikasjonsselskap som ble stiftet i 2016.

Selskapets suksess måles i hvor stor grad dets klienter blir hørt, forstått og får gjennomslag for sine interesser – enten det er i markeder, medielandskapet, offentlige reguleringsprosesser eller overfor andre viktige interessenter.

Jan Lilleby

Jan Lilleby er selvstendig rådgiver og eier av Seneca AS. Lilleby har tidligere jobbet i Geelmuyden Kiese og har erfaring som journalist i VG/E24 og Schibsted. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har gjennomgått Forsvarets lederutdanning.

To grunnpilarer

  • Kvalitet 

God kommunikasjon skaper endring. Seneca oppnår suksess kun når klientene oppnår suksess. Dersom forutsetningene for å skape resultater ikke er tilstede vil heller ikke oppdraget gjennomføres.

  • Integritet 

Selskapet aksepterer ikke oppdrag som trosser rådgiverens personlige overbevisning eller som kan utfordre interessene til de oppdragsgiverne selskapet allerede har. Alt arbeid baseres på rådgiverens uavhengige og faglige virkelighetsoppfatning.