Tjenester

Posisjonering og medierådgivning

Når en virksomhet blir bedre forstått blir den bedre ansett. Hvordan virksomheten oppfattes av andre vil påvirke hvilken verdi virksomheten din klarer å skape.

Seneca bistår sine klienter med utforming av budskap, mediehåndtering og langsiktig posisjonering. Vi utvikler kommunikasjonsstrategier og bistår i operativt arbeid som tiltrekker seg oppmerksomheten til de interessentene som teller mest.

Samfunns- og myndighetskontakt

Mange virksomheter har et behov for å gjøre seg forstått og bli hørt overfor politiske myndigheter, embetsverk og interessegrupper.

Seneca bistår sine klienter med råd om hvordan politiske prosesser fungerer, hvilke aktører som er viktige, hva som er god timing og hvordan deres sak bør presenteres. Vi utvikler kommunikasjonsstrategier, bistår i operativt arbeid og utarbeider relevante analyser som bidrar til å oppfylle virksomhetens strategiske mål.

Investor Relations og finansiell kommunikasjon

Aksjonærer, potensielle investorer og långivere ønsker mest mulig informasjon om forhold som kan påvirke virksomhetens verdi. Samtidig stiller myndighetene høye krav.

Seneca bistår sine klienter med å kommunisere deres strategi, mål og resultater til finansmarkedene, investorer, analytikere og journalister. Vi utarbeider relevante analyser, bistår i operativt arbeid og bidrar til at selskapets IR-strategi gir resultater.

Analyse og research

Virksomheter som bygger sin kommunikasjon basert på fakta har bedre forutsetninger for å få gjennomslag for sine interesser.

Seneca bistår sine klienter med analyser som styrker kunnskapsunderlaget for viktige beslutninger, mediearbeid, forretningskritiske forhold og myndighetsbestemte rammebetingelser. Vi utarbeider interessentanalyser, medieanalyser, konkurrentanalyser og andre analyser som er relevante for å ta bedre beslutninger.